Envirelope - the CO2 neutral environment envelope

CO2 neutrálna ekologická obálka, ktorá definuje
vzťah k ochrane životného prostredia novým spôsobom!

Excessive CO2 emissions over many years have caused global warming.
 

Ohrozenie Zeme klimatickými zmenami

Na celom svete musia ľudia bojovať s následkami klimatických zmien, ktoré si sami zapríčinili. Autá, lietadlá, podniky  – to všetko  prispelo k tomu, že sa koncentrácia CO2 v zemskej atmosfére zvýšila od 19. storočia o dramatických 30%. Hoci Kyotský  protokol OSN predpokladá zníženie skleníkových efektov, emisie CO2 naďalej narastajú.

Firmy v skupine Mayer-Kuvert-network sa stavajú k tomuto problému zodpovedne, ako dominujúci výrobca poštových obálok v Európe,  ponúkajú svetovú novinku  - CO2 neutrálne vyrábané  "ekologické obálky" Envirelope.

Neutrálna výroba CO2 – čo to znamená?

CO2 emissions during the production process are compensated by financing the construction of climate protection projects.

Od januára 2009 má skupina firiem  Mayer-Kuvert-network certifikát od poradenskej spoločnosti   ClimatePartner na výrobu CO2 neutrálnych obálok. Emisie CO2 už aj tak redukované pri výrobe obálok na minimum, bude teraz možné kompenzovať nákupom ekologicky cenných certifikátov na redukciu emisií. Prostredníctvom týchto certifikátov budú financované  projekty na ochranu klímy ako sú napr. vodné alebo veterné elektrárne, ktoré majú opäť  prispievať  k tomu, že sa v budúcnosti dostane do atmosféry menej CO2. Veľmi efektívny a vo svete uznávaný spôsob!
 
 

Green Energy Label von Mayer-Kuvert-network

Vyrobené prostredníctvom „zelenej energie“

Pretože Mayer-Kuvert-network pracuje podľa hesla  "najskôr redukovať, potom neutralizovať",  pristupuje sa pri výrobe Envirelope k používaniu ekologickej energie z obnoviteľných zdrojov. Použitím  "zelenej energie", ktorá sa získava z vodnej energie, sa znižujú emisie CO2 pri výrobe energie takmer na nulu. Aby sa táto správa dostala až k zákazníkovi, vytvoril Mayer-Kuvert-network vlastné logo  "zelenej energie“, ktoré je umiestnené na zadnej strane obálok Envirelope.

Ostatné opatrenia na ochranu životného prostredia vo výrobe a logistike

Energy saving infrared drying reduces quite some CO2 emissions.

Už dávno pred zavedením Envirelope na trh boli prijaté  opatrenia, ktorými bolo možné v skupine ročne ušetriť  viac ako 10 000 ton CO2. Obálky  MAILmedia  sú vyrábané pomocou  solárnej energie a infračerveného sušenia.
 
Aj pri preprave  je redukovaná produkcia CO2 na polovicu. Dvojité stohovanie umožňuje úplné využitie ložnej plochy kamióna a polovičný počet jázd na prepravu rovnakého množstva tovaru.
 
Okrem toho sa znížia materiálové náklady a odpad pri použití užšej a tenšej okienkovej fólie ako aj užšej vnútornej klopy pri obálke MAILmedia.
 
Využitím dažďovej vody na riedenie vodou riediteľných farieb a čistenie zásobníkov od farby a lepidla ako aj  jej ďalšie využitie pre vnútornú potlač  umožňuje redukovať spotrebu vody na minimum. Odpadová voda sa pred odvádzaním do potrubia čistí.

na hor

 

Envirelope envelopes are a world first