Envirelope - the CO2 neutral environment envelope

CO2 neutrálna ekologická obálka, ktorá definuje
vzťah k ochrane životného prostredia novým spôsobom!

Kontakt:

Ing. Anna Fujková
manažér oddelenia predaja a marketingu
Harmanec-Kuvert, spol. s r.o.
Padlickovo 3
SK – 977 01 Brezno
tel:     +421 48 6717 120
fax :   +421 48 6717 128
mob :  +421 907 802 462  
e-mail :
fujkova@harmanec-kuvert.sk
           predaj@harmanec-kuvert.sk
Internet: www.harmanec-kuvert.sk

Pictures:
© Christian Grlica / Fotolia.com
© Marilyn Barbone / Fotolia.com

 


Envirelope envelopes are a world first