Envirelope - the CO2 neutral environment envelope

CO2 neutrálna ekologická obálka, ktorá definuje
vzťah k ochrane životného prostredia novým spôsobom!

Envirelope envelopes are a world first
 
 
CO2 neutral envelopes take care of environment and nature.
Envirelope, a premium product for environmental friendliness
With the CO2 neutrally produced Envirelope envelope the little bird has a future.
...aby mal aj tento maličký budúcnosť.    
German English Tschechisch Bulgarian Dutch polnisch ukrainian norwegisch litauisch ungarisch
Spoznajte svetovú novinku od  
Mayer-Kuvert-network !


Envirelope je prvá obálka na svete, ktorá v sebe spája všetky aspekty ochrany životného prostredia, bez toho, aby sa opticky alebo kvalitatívne líšila od obálok z klasického papiera.

Vyžiadajte si svoje osobné vzorky na predaj@harmanec-kuvert.sk!